Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Oddelek za porodništvo

Predstojnik Ginekološko-porodniške službe: prim.Neda Bizjak, dr.med., spec. gin.por.
Vodja Porodnišnice: Barbara Kerkoč, dr. med., spec. gin.- por.
Odgovorna medicinska sestra: Ruža Nanut, dipl. med. sestra
Telefon: (0)5 330 1301

Porodnišnica je organizirana v sklopu Ginekolološko-porodniške službe in je locirana v 3  nadstropju.