Home

Oddelek za porodništvo

Predstojnik Ginekološko-porodniške službe: Barbara Kerkoč Rudolf, dr. med., spec. ginekologije in porodništva
Vodja Porodnišnice: prim. mag. Zvonko Šoštarič, dr. med., spec. gin.in por.
Odgovorna medicinska sestra: Ruža Nanut, dipl. med. sestra
Telefon: (0)5 330 1301

Porodnišnica je organizirana v sklopu Ginekolološko-porodniške službe in je locirana v 3  nadstropju.