Home

Sprejem v bolnišnico

pacienti

Sprejem v bolnišnico

Bolnika v bolnišnico sprejme zdravnik. Vsak bolnik mora imeti ob sprejemu v bolnišnico ustrezno napotnico. Prosimo, da ob prihodu na zdravljenje bolnik s seboj prinese: kartico zdravstvenega zavarovanja, veljavno napotnico in potrebno zdravstveno dokumentacijo (npr. rentgenske slike, izvide, …).

Brez napotnice se bolnika sprejme samo v nujnih primerih, o čemer odloči zdravnik.

Bolniki, ki so tuji državljani, morajo predložiti potni list, kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja ter dokazilo o morebitnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju.

V primeru neurejenega zdravstvenega zavarovanja in/ali neveljavne napotnice bo bolnik obravnavan kot samoplačnik in bo moral opravljene zdravstvene storitve plačati delno ali v celoti sam.

Storitve, ki sodijo v okvir nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, v bolnišnici zagotavljamo v skladu z možnostmi.

Sprejem v porodnišnico

Za sprejem v porodnišnico potrebujete:
materinsko knjižico s pripadajočimi izvidi (izvid krvne skupine, izvid testiranja na toxoplazmozo, izvid testiranja na hepatitis B)
veljavno napotnico
poročni list oz. rojstni list

Administrativni sprejem

Ob prihodu v bolnišnico se z vsemi zahtevanimi dokumenti najprej registrirajte na glavnem sprejemnem pultu pri zdravstvenih administratorkah, ki vas bodo glede na diagnozo napotile naprej v nadaljno obravnavo, v kolikor vaše zdravstveno stanje to dopušča.

Za sprejem in obravnavo v nočnem času se obrnete na medicinsko sestro v sprejemni internistični in kirurški ambulanti.

Sprejem in obravnava otroka v popoldanskem in nočnem času se vrši na pediatričnem oddelku bolnišnice.

Sprejem in obravnavo porodnice v nočnem času se vrši v porodnišnici bolnišnice.

Predmeti in pripomočki za osebno rabo

Bolniku se ob sprejemu v bolnišnico izroči v uporabo praviloma pižama in halja.

Bolnik v času bivanja v bolnišnici lahko uporablja svoje predmete za osebno uporabo:
predmete za osebno higieno (zobno ščetko in zobno pasto, milo, glavnik, ogledalo, brivnik, papirnate robčke, po potrebi škatlico za zobno protezo in pribor za njeno čiščenje,...),
copate, kratke nogavice, trenerko,
na lastno željo lahko bolnik uporablja svojo spalno srajco ali pižamo, haljo in brisače, pod pogojem, da sam poskrbi za njihovo pranje (npr. jih v pranje izroči svojcem),
medicinske pripomočke (slušni aparat, bergle, hojca, invalidski voziček,...), ki naj se jih ob sprejemu označi z nalepko, imenom in priimkom ali kakšno drugo oznako, ki bo onemogočala zamenjavo z bolnišničnimi medicinskimi pripomočki.
Ob sprejemu v bolnišnico se vsi navedeni predmeti zapišejo v obrazec "Seznam obleke in druge bolnikove lastnine, ki ga pacient podpiše.

Vrednostna lastnina, predmeti in denar

Prosimo vas, da v bolnišnico ne prinašate večjih količin denarja in ostale vrednostne lastnine.

Osebje bolnišnice ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali ukradeno lastnino ali denar.
Svojo osebno lastnino med bivanjem v bolnišnici hranite pri sebi. Odgovornost zanjo prevzemate sami.
Bolnišnica odgovarja samo za tiste predmete, ki jih pacient bolnišnici preda v hrambo in varstvo zaposlenemu bolnišnice oz. predmete, ki se hranijo v sefu bolnišnice.

Želimo vam bivanja v naši bolnišnici brez zapletov ter hitrega okrevanja.