Home

Samoplačniške storitve

pacienti
Laboratorijska diagnostika

Samoplačnik se zglasi na sprejemnem pultu v glavni stavbi bolnišnice od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, kjer se uredi administrativna prijava na storitev.

Za pravilen odvzem bioloških vzorcev je potrebno izpolniti laboratorijsko naročilnico. Naročilnica je dostopna tukaj: Naročilnica za laboratorijske preiskave – SAMOPLAČNIKI ali pa se dobi na sprejemnem pultu ob prijavi.

Ob prijavi se za samoplačniške storitve plača avans v višini 30 EUR.

Samoplačnik se nato zglasi na odvzemnem mestu laboratorija na v pritličju glavne stavbe oz. na polikliniki v ambulanti št. 23, kjer se opravi odvzem biološkega materiala. Tu od laboratorijskega osebja pridobi tudi informacijo o predvidenem času realizacije izvida.

V primeru večje obremenjenosti laboratorija imajo pacienti SB Nova Gorica prednost pred samoplačniki.

Izvid se prevzame ob dogovorjenem času na sprejemnem pultu, kjer se istočasno tudi poravna preostale finančne obveznosti.

 

Navodila za odvzem biološkega materiala pacientom so dosegljiva tukaj.

 

Za informacije o laboratoriskih storitvah pokličite na tel. št. 05 33 01 696.