Home

Samoplačniške storitve

pacienti

V bolnišnici kot samoplačniške storitve izvajamo le laboratorijske preiskave in sobivanje ob hospitaliziranem otroku (od 6. leta dalje) na Oddelku za pediatrijo, kot so navedene v Seznamu storitev.
Storitev plačate na podlagi izstavljenega računa na podračun zavoda št.: 01100-6030279058, odprt pri UJP Nova Gorica ali pri blagajni zavoda vsak delovni dan med 13.00 in 14.30 uro.
Napotnice niso potrebne, ker storitev v celoti plačate sami.

 

Kot samoplačnik boste obravnavani tudi v primeru, ko ne boste imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja in/ali veljavne napotnice.
V takem primeru boste morali v zavodu opravljene zdravstvene storitve plačati delno ali v celoti sami.
Dan pred odpustom vam bomo pripravili obračun stroškov zdravljenja, ki jih boste pred odpustom plačali pri blagajni zavoda ali na podlagi izstavljenega računa na podračun zavoda št.: 01100-6030279058, odprt pri UJP Nova Gorica.

 

Informacije v zvezi s samoplačniškimi storitvami:

T: (0) 5 330 1590 ali (0) 5 330 1595