Home

KIRURŠKA UROLOŠKA AMBULANTA (VZS: 1050P, 1050K, 2338P, 2338K)

pacienti
Izvajalec:Ivan Kavčič, dr.med., spec. splošne kirurgije, spec. urologije
Urnik:Sreda od 09:00 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalec:Andrej Gerljevič, dr.med., spec. urologije
Urnik:3. Ponedeljek v mesecu od 09:00 do 15:00.
2. in 4. Ponedeljek v mesecu od 15:00 do 21:00.
Malica:30 minut
Izvajalec:Boštjan Likar, dr.med., spec. urologije
Urnik:2.,3, in 4.Petek v mesecu od 09:00 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalec:zdravnik po razporedu
Urnik:2 torka v mesecu od 15:00 od 18:00
Izvajalec:zdravnik po razporedu
Urnik:četrtek od 09:00 do 15:00.
Malica30 minut.
Termini naročanja: 

Od ponedeljka do petka od 08:00 do 12:00 in od 12:30 do 14:00 na polikliniki

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

Irena Vodopivec, SMS

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006/1007, za informacije pa na številko +386 (0)5 330 1006.
Čakalna doba: 
za napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro 13 dni, hitro 226 dni, redno 232 dni.
Stavba: 
Nova stavba - poliklinika