Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

PROSTOVOLJSTVO V NAŠI BOLNIŠNICI

aktualno

Tudi v naši bolnišnici bomo pričeli z izvajanjem prostovoljstva kot uveljavljene oblike pomoči. Pobudnik prostovoljstva v bolnišnicah je Center za promocijo zdravja, ki deluje v sklopu Slovenske filantropije in je leta 1996 ustanovil projekt Uvajanje prostovoljnega dela v slovenske bolnišnice.

Prostovoljstvo oz. prostovoljno delo je:

  • družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

  • je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ter neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

  • namenjeno je: druženju, pogovoru, branju časopisa, spremljanju starejših nepokretnih bolnikov, igranju družabnih iger in igri z otroci,sprehodom z otrokom ali odraslim bolnikom, oziroma izboljšanju kakovosti bivanja v bolnišnici. Poteka skozi vse leto, enkrat tedensko, najpogosteje uro in pol, v večini v popoldanskem času, razen na polikliniki v času poteka ambulant .

  • potekalo bo v sodelovanju s Centrom za socialno delo CSD, občine Nova Gorica.

 

Pred pričetkom izvajanja prostovoljstva bo kandidat povabljen na uvodni sestanek. Predstavili mu bomo aktivnosti, ki jih bo opravljal, predstavili pacienta ter posredovali potrebne informacije za nemoten potek dela.

Za morebitna vprašanja bo vedno na razpolago koordinator prostovoljstva.

Kandidat prostovoljec izpolni prijavnico o Prostovoljnem socialnem delu CSD Nova Gorica ter podpiše izjavo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru nespoštovanja etičnega kodeksa prostovoljstva ali zlorabe varstva podatkov se prostovoljno delo kandidatu prekine.

VABILO

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki jih zanima prostovoljsko deloter želijo svoj čas in energijo podariti sočloveku na oddelkih Splošne bolnišnice Šempeter ter na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori.
Za več informacij, pokličite koordinatorko prostovoljstva Gabrijelo Kodre na telefonsko številko 053301912 ali 053301900 in z veseljem vam bo predstavila način prostovoljskega dela v naši bolnišnici.
Veselimo se sodelovanja z vami
!

POMAGAM, KER ŽELIM IN ZMOREM

Več informacij o prostovoljstvu najdete na naslednjih povezavah

http://www.filantropija.org/programi/prostovoljstvo/

http://www.prostovoljstvo.org/