Home

NEVROLOŠKA AMBULANTA (VZS:1066P,1066K)

pacienti
Izvajalec:Gorazd Klanjšček, dr.med., spec. nevrologije
Urnik:Torek od 09:30 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalka:Petja Obreza, dr.med., spec. nevrologije
Urnik:Vsak 2 petek od 09:30 do 15:00.
Ponedeljek od 14:00 do 19:30.
Malica:30 minut
Izvajalec:Aljoša Polenčič, dr. med., spec.nevrologije
Urnik:Vsako 1 Sredo od 09:30 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalec:dr.Denis Perko, dr. med., spec.nevrologije
Urnik:Vsak 2 petek od 08:00 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalka:Nina Ozimic, dr.med., spec.nevrologije
Urnik:Torek od 09:30 do 14:30
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan od 08:00 do 12:00 in od 12:30 do 14:00.

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

Nena Kodermac, dms

po pošti

osebno: poliklinika bolnišnice

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006/1007.
Čakalna doba: 
Z napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro 55 dni, hitro 113 dni, redno 127 dni.
Stavba: 
Stara stavba - pritličje