Home

NEVROLOŠKA AMBULANTA (VZS:1066P,1066K)

pacienti
Izvajalec:Gorazd Klanjšček, dr.med., spec. nevrologije
Urnik:Torek od 09:30 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalka:Petja Obreza, dr.med., spec. nevrologije
Urnik:Vsak 2 petek od 09:30 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalec:Aljoša Polenčič, dr. med., spec.nevrologije
Urnik:Vsako 1 Sredo od 09:30 do 15:00.
Malica:30 minut
Izvajalec/ka:dr.Denis Perko, dr. med., spec.nevrologije
Urnik:Vsak 2 petek od 08:00 do 15:00.
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Od ponedeljka do petka od 08:00 do 10:00 ure.

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

Nena Kodermac, dms

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006/1007.
Čakalna doba: 
Z napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro 102 dni, za napotnico z stopnjo nujnosti hitro 278 dni, za napotnico s stopnjo nujnosti redno 305 dni.
Stavba: 
Stara stavba - pritličje