Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

aktualno

Splošna bolnišnica „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica objavlja na podlagi in v skladu z določili 1.odstavka 40.člena, 58.člena in 4.odst. 56.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016)

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

1. Predmet in obseg ustanovitve služnosti:

 

za čas obratovanja infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 650/24 k.o. Stara Gora na nepremičnini parc. št. 653/5 k.o. Stara Gora služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove priključka na vodovodno omrežje v obsegu 19,25 m2, na TK omrežje v obsegu 17,11 m2 in na javno elektro omrežje v obsegu 49,80 m2.

 

2.Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti se lahko sklene po izteku najmanj 15-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica.

 

3. Datum objave: 27.12.2016