Home

PULMOLOŠKA AMBULANTA (1039P,1039K)

pacienti
Izvajalec:Damjan Birtič, dr.med., spec. pneumologije
Urnik:1. in 3. sredo v mesecu od 09:00 do 15:00.
1 četrtek v mesecu od 09:00 do 15:00.
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan od 08:00 do 12:00 in od 12:30 do 14:00.

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

Irena Vodopivec, SMS

po pošti

osebno: poliklinika bolnišnice

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006/1007.
Čakalna doba: 
Z napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro 43 dni, hitro 71 dni, redno 71 dni.
Stavba: 
Nova stavba - poliklinika