Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Nemedicinski potrošni material

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
210- 1/2017
Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN005249/2017-B01
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
28/06/2017 do 12:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
16/06/2017 do 23:00 ure
Javno odpiranje ponudb: 
28/06/2017 - 13:00

Vprašanja in pojasnila


Datum:Tor, 23/05/2017 - 13:35
Vprašanje:Spoštovani! 1. Zavarovanje za resnost ponudbe V navodilih na 2.strani: - pišete, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano. - Pod naslovom Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila- točka 8. pa piše: menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev - vzorec Na 3.strani - točka 4.Ponudba pa pod zaporedno številko 7. besedilo spet govori o zavarovanju za resnost ponudbe. Vljudno prosim, sporočite, ali moramo res priložiti zavarovanje za resnost ponudbe in v kakšni višini je potrebno. Hvala za odgovor! Lep pozdrav!
Odgovor:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v dokumentu Navodila v točki 3 v rubriki Dodatna pojasnila (str.3) zapisal način zastavljanja zahtev za pojasnilo. Glede na navedeno naročnik naproša, da se zahteve za pojansilo zastavljajo skladno z razpisno dokumentacijo, to je  preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za oddajo vprašanj je potekel.