Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Nemedicinski potrošni material

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
210- 1/2017
Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN005249/2017-B01
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
28/06/2017 do 12:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
16/06/2017 do 23:00 ure
Javno odpiranje ponudb: 
28/06/2017 - 13:00