Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

OBVESTILO PACIENTOM OB REORGANIZACIJI DELA V URGENTNEM CENTRU

aktualno
Datum: 
15/08/2017

Urgentni center Nova Gorica kot najmlajši samostojni oddelek Splošne bolnišnice “dr. Franca Derganca” Nova Gorica deluje že več kot poldrugo leto. Organiziran je v tri večje enote, in sicer v Enoto za hitre preglede (EHP), Enoto za bolezni z Ambulanto za internistično nujno pomoč (INP) in v Enoto za poškodbe z Ambulanto za kirurško nujno pomoč (KNP), šivalnico in mavčarno.

V lanskem letu je pomoč v našem Urgentnem centru poiskalo 44.000 pacientov, od tega v EHP 7.940 pacientov, v INP 8.805 in v KNP 16.228 pacientov. Preostali nujni pacienti so bili glede na svoje zdravstvene težave obravnavani v ostalih bolnišničnih specialističnih ambulantah. Približno tak trend prihodov ostaja tudi v letošnjem letu, ko nas obišče med 125 in 130 pacientov dnevno.

Urgentni center Nova Gorica si že od samega začetka prizadeva za nenehno strokovno rast ter spoštljive človeške odnose tako do pacientov kot tudi do zaposlenih. Skrb za zdravje, kakovostno obravnavo in dobro počutje pacientov je naša najpomembnejša naloga. Z veseljem lahko ugotavljamo, da nam je Urgentni center v tako kratkem času uspelo organizirati tako, da v celoti deluje skladno z navodili Enotne metodologije organizacije urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, kot to narekuje Ministrstvo za zdravje. Urgentni center Nova Gorica je opremljen z vsemi aparaturami in ostalimi medicinskimi pripomočki, ki jih narekuje sodobna znanost na področju urgentne medicine, zaposleni pa nenehno skrbimo za svoje stalno izobraževanje ter delovanje v okviru Evropskega in Slovenskega reanimacijskega sveta ob upoštevanju medicinske doktrine znotraj posameznih specialnosti. V naš Urgentni center prihajajo pacienti tako iz Severno-primorske regije kot tudi od drugod in iz tujine.

Radi bi posebej poudarili, da prav nikogar ne zavrnemo. Vsak pacient se najprej prijavi na prijavnem administracijskem pultu, nato ga triažna medicinska sestra v kratkem intervjuju povpraša o njegovih težavah, mu po potrebi izmeri vitalne funkcije ter ga s pomočjo v Sloveniji veljavnega posebnega manchestrskega algoritma glede na stopnjo nujnosti uvrsti v eno izmed petih triažnih skupin, ki opredelijo najdaljši še varen dopustni čas čakanja do prvega pregleda pri zdravniku. Seveda sledi nato pregled pri zdravniku, ki določi vrsto zdravljenja. Zaradi načina dela znotraj ambulant Urgentnega centra in v opazovalnici ter zaradi spoštovanja zasebnosti pacientov, so spremljevalci vljudno naprošeni, da na konec obravnave počakajo v čakalnici oziroma se s triažno medicinsko sestro dogovorijo, da bodo o koncu obravnave obveščeni preko telefona. Če menijo, da nimajo dovolj informaciji o poteku obravnave, lahko za dodatna pojasnila kadarkoli zaprosijo osebje na prijavnem administracijskem pultu ali pa triažno medicinsko sestro.

Kljub trenutnemu težkemu finančnemu stanju zdravstvenih zavodov v Sloveniji ter določenimi namigovanji v sredstvih javnega obveščanja glede preskrbljenosti Urgentnega centra bi svoje paciente radi pomirili, da je vsaka bojazen odveč. S polno odgovornostjo namreč lahko zagotovimo, da v Urgentnem centru Nova Gorica ne primanjkuje nobenega zdravila ali medicinskega pripomočka.

Želimo si, da bi zaupanje s strani pacientov, za katerega smo si skrbno prizadevali v tem poldrugem letu delovanja, ohranili tudi v prihodnosti.

 

 

Prim. Nataša Fikfak, dr.med., spec. int. med in hemat.,                        

Direktorica zavoda