Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

aktualno

V zavod smo po elektronski pošti prejeli obvestilo Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo št. 040-25/2017/6 (1322-10) z dne 02.10.2017 s prilogami ter obvestilo št. 040-25/2017/11 (1322-10) z dne 04.10.2017. Prejeto dokumentacijo si lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničevanje pravic po Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi vsem volivcem, ki so v času zbiranja podpor v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti.

Prejeto obvestilo s prilogo je objavljeno na spletni strani bolnišnice ter interni spletni strani bolnišnice.