Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

NADGRADNJA CENTRALNEGA PARKIRIŠČA -JAVNI POZIV PROMOTORJEM

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
260-003/2018
Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN000820/2018
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
21/03/2018 do 12:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
05/03/2018 do 12:00 ure

Predmet projekta je nadgradnja centralnega parkirišča Splošne bolnišnice "dr.Franca Derganca" Nova Gorica z namenom povečanja števila parkirnih mest in ureditev kontrole dostopa do parkirišča.

Z objavo poziva promotorjem javni partner preverja, ali obstaja interes za zasebno vlaganje v predmetni projekt. Poziv javnega partnerja ne zavezuje, da projekt izvede v obliki javno-zasebnega partnersta.