Home

KIRURŠKA GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA (VZS: 1006P,1006K, 2339P,2339K)

pacienti
Izvajalci:Zdravniki Oddelka za abdominalno kirurgijo
Igor Klavora, dr.med., spec. splošne kirurgije, spec.abdominalne kirurgije
Darko Žiberna, dr.med., spec. splošne kirurgije
Simon Ivanuša, dr.med., spec. splošne kirurgije
Janez Svet, dr.med., spec. splošne kirurgije
Urnik:Vsak 2.ponedeljek od 08:30 do 15:00.
Vsak 2.ponedeljek od 15:00 do 21:00.
Torek od 08:30 do 15:00.
Petek od 08:30 do 15:00.
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Od ponedeljka do petka od 08:00 do 12:00 in od 12:30 do 14:00 na polikliniki

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov so:

Irena Vodopivec, sms

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006/1007.
Čakalna doba: 
za napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro 2 dni, za stopnjo nujnosti hitro 16 dni, s stopnjo nujnosti redno 16 dni.
Stavba: 
Nova stavba - poliklinika