Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Kazalniki kakovosti

bolnisnica

V Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" se dnevno zavedamo pomena kakovosti izvedenih procesov, saj so rezultat uspešnosti delovanja.

Vse aktivnosti v zdravstveni organizaciji sestavljajo procesi in postopki, katerih rezultat je izdelek ali storitev.
Izdelek ali storitev lahko merimo.

Kazalnik je merilno orodje, ki ga uporabljamo za spremljanje, ocenjevanje in izboljšanje kakovosti obravnave bolnikov, kliničnih storitev, podpornih dejavnosti in delovanja zavoda, ki vpliva na izide obravnave bolnikov in drugih uporabnikov.

Kazalniki kažejo koliko in kako dobro neko stvar naredimo in jih lahko merimo le, če so vezani na proces, ki ga lahko spremenimo.

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" je skladno s smernicami Ministrstva za zdravje o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice vzpostavila dokumentiran sistem spremljanja kakovosti.

Skladno s temi usmeritvami spremljamo obvezne kazalnike kakovosti, ki so:

  • Število padcev s postelje na 1000 oskrbovanih dni odraslih pacientov
  • Število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov
  • Čakalna doba za računalniško tomografijo
  • Čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust
  • Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo
  • Kolonizacija z MRSA

Na podlagi določil 19. člena Priloge BOL II/b k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 objavljamo kazalnike kakovosti iz Priloge BOLII/b-9:

Kazalniki za spremljanje učinkovitosti izvedbe enkratnega dodatnega programa:

 Podatki o realizaciji EDP programa:

Procesni kazalniki 2018:

Procesni kazalniki 2019:

- Procesni kazalniki 01.01.2019