Home

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov

pacienti

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

 

A. Splošna bolnišnica v Šempetru:

 

1. Centralno naročanje:

Patricija Anželj, zdravstvena administratorka,

Alenka Mavrič, zdravstvena administratorka,

Valentina Rijavec, zdravstvena administratorka,

Erika Mihelj, fizioterapevtka.

 

2. Oddelek za radiologijo:

Maja Peterin, zdravstvena administratorka

Nives Kovačič, SMS

 

3. Ginekološke ambulante

Judita Vrtovec, zdravstvena administratorka,

Suzana Tavčar, zdravstvena administratorka,

Katja Šuligoj, zdravstvena administratorka.

 

4. Revmatološka ambulanta

Silvana Usicco, zdravstvena administratorka

 

 

B. Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori:

 

1. Ambulanta za fizikalno medicino in rehabilitacijo

2. Razvojna ambulanta

3. Nevrološka ambulanta za otroke

Emina Topalović, zdravstvena administratorka