Home

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov

pacienti

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

 

A. Splošna bolnišnica v Šempetru:

 

1. Centralno naročanje:

Irena Vodopivec, sms

Loredana Pavlin, lab.

Erika Mihelj, fizioterapevtka

 

2. Oddelek za radiologijo:

Nives Kovačič, sms

 

3. Radioizotopni laboratorij

Marko Vidmar, dms.

 

4. EEG laboratorij

Petra Komjanc Kompare,dms

Duška Cigoj, d.t.

 

B. Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori:

Irena Vodopivec, sms

Loredana Pavlin, lab.