Home

Seznam vseh zdravstvenih storitev za poročanje o čakalnih dobah

pacienti

Čakalne dobe v Splošni bolnišnici dr.Franca Derganca Nova Gorica

 

V bolnišnici si glede na razpoložljivi kader prizadevamo skrajševati čakalne dobe. V primerih, ko čakalne dobe presegajo šest mesecev, predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.