Home

Bolnišnica

bolnisnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Oddelek za patološko morfologijo
Oddelek za patološko morfologijo
Bolnišnica
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora

Predstavitev

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

Za bolnišnico je zelo pomemben razvoj in spremembe v zadnjih desetih letih. Procesi so bili v letih od 1990 do 1997 zelo dinamični, za bolnišnico nikakor ne samo dobri, kar kažejo mnogi kazalci. Zelo dinamično je bilo sindikalno delovanje, ki je bilo večkrat bolj intenzivno od slovenskega povprečja. Vodstva bolnišnice, ki so se v teh letih zelo hitro menjavala, niso uspevala pri urejanju sprememb in pričakovanj sindikatov ter spremembe usmeriti v razvoj bolnišnice.

Zelo pomemben kazalec razmer v bolnišnici je finančna slika skozi leta. Krizna leta so bila predvsem 1994, 1995 in 1997. Od konca leta 1997 do danes so se kazalci poslovanja pomembno izboljšali in so med najboljšimi med slovenskimi bolnišnicami. Poslovno leto 2004 je bilo najboljše do sedaj v naši bolnišnici.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti.

Veliko skrb posvečamo posodabljanju bolnišničnih prostorov in opreme, uvajanju sistema kakovosti in predvsem učenju osebja za boljše delo in medsebojne odnose. Naši bolniki postajajo vse bolj stranke in s tem osrednji cilj našega delovanja.

V naši bolnišnici se zavzemamo in gradimo naslednje poslanstvo, vrednote in vizijo:

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev na nekaterih področjih

zaposleni se trudimo, da opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank

 • skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov
 • sprejemamo ideje iz okolice in okolici dajemo ideje za razvoj v okolico
 • napredek bolnišnice je za nas enako pomemben kot napredek občine, regije in države
 • pripravljeni smo sprejeti izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati

Vrednote v bolnišnici

 • strokovnost
 • prijaznost
 • kolegialnost
 • timsko delo
 • optimizacija stroškov
 • pripadnost bolnišnici
 • zavezanost bolniku, stranki

Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

 • z velikim zaupanjem bolnikov in strank
 • prijaznih medsebojnih odnosov
 • dobrih poslovnih odnosov
 • dobrih poslovnih rezultatov