Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Poslanstvo, vrednote, vizija

bolnisnica

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev na nekaterih področjih:

 • zaposleni se trudimo, da opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank,
 • skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov,
 • sprejemamo ideje iz okolice in okolici dajemo ideje za razvoj v okolico,
 • napredek bolnišnice je za nas enako pomemben kot napredek občine, regije in države,
 • pripravljeni smo sprejeti izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati.

Vrednote v bolnišnici

 • strokovnost
 • prijaznost
 • kolegijalnost
 • timsko delo
 • optimizacija stroškov
 • pripadnost bolnišnici
 • zavezanost bolniku, stranki

Dolgoročna vizija  bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

 • z velikim zaupanjem bolnikov in strank,
 • prijaznih medsebojnih odnosov,
 • dobrih poslovnih odnosov,
 • dobrih poslovnih rezultatov.