Home

Naročanje

pacienti

Naročanje v bolnišnični polikliniki se seli v staro stavbo v pritličje - bivši sprejemni pult. Naročite se lahko vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure na telefonski številki 05 33 01 006 ali 05 33 01 007.

Za naročila v Ginekološke ambulante in dispanzer v okviru ordinacijskega časa ambulante na telefonsko številko 05 33 01 191.

Za naročila radioloških strotev (Računalniška tomografja - CT, Magnetna resonanca, Rentgen in Mamografije), od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 na telefonsko številko 05 33 01 050.

Nujni primeri so obravnavani v 24-ih urah v Urgentnem centru.

Rezervacija termina poteka v skladu z veljavnimi predpisi: Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ul. št. 98/2008 z dne 29. 10. 2008) in Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ul. št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010).  Naročite se lahko:

- osebno v pritličju stare stavbe bolnišnice
- elektronsko (elektronski obrazec)
- telefonsko
- po pošti

V čakalni seznam Vas uvrstimo v skladu z označeno stopnjo nujnosti (2 – hitro, 3 – redno) na napotnici.

Po rezervaciji termina nam morate v 5-ih delovnih dneh posredovati original napotnico. Po prejeti napotnici ste uradno uvrščeni v čakalni seznam. O tem Vas pisno obvestimo.

Če se odločite, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, nas morate o tem obvestiti še pred terminom načrtovane izvedbe zdravstvene storitve.

Na Vašo zahtevo Vam napotnico vrnemo, vendar le v primeru pravočasnega preklica uradne rezervacije naročila z Vaše strani, oziroma pravočasnega opravičila izostanka na uradno rezerviran termin za izvedbo zdravstvene storitve.

V kolikor na določen temin izvedbe zdravstvene storitve ne pridete, morate svojo odsotnost pisno ali ustno opravičiti v 14-ih dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki Vam je fizično onemogočil prihod na izvedbo zdravstvene storitve. Če opravičilo podate le ustno (po telefonu), morate podati tudi pisno opravičilo najkasneje v 15-ih dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storitve.

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

  •  Patricija Anželj, zdravstvena administratorka,
  •  Robert Mihelič, zdravstveni tehnik,
  •  Alenka Mavrič, zdravstvena administratorka.