Home

Naročanje

pacienti

KRATKA NAVODILA ZA NAROČANJE

Nujni primeri so obravnavani v 24-ih urah v Urgentnem centru. Naročanje ni potrebno.

Direktno naročanje na operativne posege ni možno. Opraviti je potrebeno najprej specialistični pregled.

Pri malih operativnih posegih pa se storitev opravi na dan termina po predhodnem naročilu.

Poskrbite, da imate na dan pregleda veljavno napotnico. V kolikor le te nimate, ste obravnavani kot samoplačniki.

V primeru izdane eNapotnice je potrebno, da se povežite z nami po spodaj navedenih oblikah naročanja.

Naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi.

Prvi pregled

Definicija: Prvi pregled je pregled, ki je namenjen opredeliitvi novonastalega zdravstvenega stanja oz. akutnega poslabšanja kroničnega zdravstvenega stanja in načrtovanju potrebnih preiskav in zdravljenja, vključno z morebitnim zdravljenjem, opravljenim neposredno po tem pregledu. Kot prvi pregled se šteje tudi samostojno opravljena diagnostika.

Pred naročanjem svetujemo, da si na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ ogledate aktualne čakalne dobe po Sloveniji.

V čakalni seznam vas uvrstimo v skladu z označeno stopnjo nujnosti na napotnici. Upoštevamo željo po izbranem zdravniku in terminu pregleda. V teh dveh primerih vam ne moremo zagotoviti veljavno stopnjo nujnosti na napotnici. V skladu z ZPacP izvajamo naročanje brez upoštevanja prošenj o predčasnem izvajanju storitve (preskakovanje čakalnih seznamov). 

Prosimo Vas, da nam, če se strinjate, posredujete tudi vašo mobilno številko ali pa elektronski naslov. S tem bi v primeru kakršnih koli sprememb lažje prišli v stik z vami oz. vas prehodno spomnili na termin pregleda.

OBLIKE NAROČANJA

- eNaročanje na prvi pregled preko eZdravja, ko imate izdano eNapotnico https://zvem.ezdrav.si/e-zdravje

- osebno v bolnišnici ( na polikliniki)

- elektronsko (elektronski obrazec) na naši spletni strani https://www.bolnisnica-go.si/node/2524

- telefonsko

- po pošti

NAROČANJE NA SPLETNI STRANI eZdravje

-eNaročanje na prvi pregled preko eZdravja, ko imate izdano eNapotnico http://www.bolnisnica-go.si/sluzbe

OSEBNO

- pult za naročenje na polikliniki - vsak delavnik od 8. do 12. ure, razen

                                                  - v mesecu avgustu vsak delavnik od 8.30 do 12. ure 

- GINEKOLOŠKE STORITVE - naročanje v ginekološki ambulanti in dispanzerju je v okviru ordinacijskega časa ambulante in dispanzerja

- RADIOLOŠKE STORITVE (računalniška tomografija - CT, magnetna resonanca, rentgen, ultrazvok, denzitometrija in mamografija) - vsak delavnik od 8. do 12. ure pri pultu radiološke službe

- GASTROENTEROLOŠKE INTERNISTIČNE STORITVE (ambulanta in diagnostika) - vsak delavnik od 8. do 12. ure v 5a nadstropju v pisarni administracije

- DIAGNOSTIČNE STORITVE - vsak delavnik od 8. do 12. ure v pristojni ambulanti, ki izvaja diagnostično storitev - glej na povezavi http://www.bolnisnica-go.si/sluzbe

 

ELEKTRONSKO (obrazec na spletni strani bolnišnice)

Za vse storitve lahko izpolnite obrazec, ki ga dobite na naši spletni strani na sledeči povezavi: https://www.bolnisnica-go.si/node/2524

O datumu boste obveščeni na elektronski naslov. V primeru:

- da imate izdano zeleno napotnico, nam jo morate v 5 dneh delovnih dneh po prejemu rezerviranega termina posredovati na naš naslov (originalno napotnico). Ko prejmemo napotnico ste uradno uvrščeni v čakalni seznam in vas o tem pisno obvestimo. V kolikor ne boste napotnice posredovali v 5 delovnih dneh, vas bomo črtali iz čakalnega seznama;

- da imate izdano eNapontico je dobolj izpolnjen obrazec.

TELEFONSKO

pri telefonskem naročanju imejte pri sebi zeleno napotnico oz. potrdilo o izdani eNapotnici

- vsak delavnik od 8. do 12. ure na tel. 05 3301006 ali 05 3301007.

- ginekološke storitve - naročite se lahko vsak delavnih od 7,30. do 9,30. ure v okviru ordinacijskega časa ambulante na tel. 05 3301193

- radiološke storitve - vsak delavnih od 8. do 12. ure na tel. 05 3301050

- gastroenterološke internistične storitve (ambulanta in diagnostika) - vsak delavnik od 8. do 12. ure na tel. 05 3301502

- diagnostične storitve - urnik in tel. številko za posamezno diagnostično storitev najdete na naši spletni strani pod rubriko službe in ambulante (klikni na povezavo http://www.bolnisnica-go.si/sluzbe.

PO POŠTI

zeleno napotnico ali potrdilo o izdani eNapotnici nam lahko pošljete tudi po pošti na naslov

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

za naročanje

Ul. Padlih borcev 13 a

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

 

POTEK NAROČANJA

Rezervacija termina poteka v skladu z veljavnimi predpisi:

- Ustava Republike Slovenije

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15-455/2008)

- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznam (Ul.št. 63/2010 z dne 3.8.2010 veljavnost do 21.10.2017)

- Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št.98/2008, Veljavnost: od 29.10.2008)

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (začne veljati 21.10.2017)

V čakalni seznam Vas uvrstimo v skladu z označeno stopnjo nujnosti (2 – hitro, 3 – redno) na napotnici.

Po rezervaciji termina nam morate v 5-ih delovnih dneh posredovati original napotnico. Po prejeti napotnici ste uradno uvrščeni v čakalni seznam. O tem Vas pisno obvestimo.

Če se odločite, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, nas morate o tem obvestiti pisno še pred terminom načrtovane izvedbe zdravstvene storitve.

Na Vašo zahtevo Vam napotnico vrnemo, vendar le v primeru pravočasnega preklica uradne rezervacije naročila z Vaše strani, oziroma pravočasnega opravičila izostanka na uradno rezerviran termin za izvedbo zdravstvene storitve. V primeru eNapotnice nas morate telefonsko obvestiti o odpovedi termina.

V kolikor na določen temin izvedbe zdravstvene storitve ne pridete, morate svojo odsotnost pisno ali ustno opravičiti v 14-ih dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki Vam je fizično onemogočil prihod na izvedbo zdravstvene storitve. Če opravičilo podate le ustno (po telefonu), morate podati tudi pisno opravičilo najkasneje v 15-ih dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storitve.

KONTROLNI PREGLED

Definicija:

Kontrolni pregled je pregled, ki je namenjen preverjanju učinkov začetega zdravljenja, morebitnemu načrtovanju dodatnih preiskav in končanju zdravstvene obravnave, ki se je začela na podlagi prvega pregleda in ni vezan na posamezno koledarsko leto.

Pri kontrolnem pregledu se ob uvrščanju na čakalni seznam upošteva le medicinska indikacija, stopnja nujnosti pa se ne določa.

 

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov glej povezavo http://www.bolnisnica-go.si/sluzbe