Home

Pritožbe, pripombe in pohvale

pacienti

Na oddelke bolnišnice smo namestili nabiralnike z namenom, da imajo pacienti, svojci in obiskovalci možnost izražanja lastnega mnenja o bivanju v bolnišnici, posredovanju predlogov za dvig kakovosti le-tega ali izreči kritiko oz. pohvalo. Pritožbe in pohvale lahko naslovite tudi direktorju bolnišnice na zato pripravljenem obrazcu, ki ga dobite na oddelku na katerem ste hospitalizirani ali v ambulanti v kateri ste bili obravnavani.

Na voljo vam je tudi spletni obrazec ki bo avtomatsko poslan pristojni službi.