Home

Objavljeni postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo – evidenčni postopki

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo - evidenčni postopki

class-postopki-povprasevanj
 • 1

  Zdravila in medicinski pripomočki

  vstopi
 • 2

  Osnovna sredstva

  vstopi
 • 3

  Storitve

  vstopi
 • 4

  Drobni inventar

  vstopi
 • 5

  Nemedicinski potrošni in tehnični material

  vstopi
 • 6

  Laboratorijski material

  vstopi
 • 7

  Živila in material za prehrano

  vstopi
 • 8

  Gradnje

  vstopi
 • 9

  Razno

  vstopi