Home

Sprejem v bolnišnico

pacienti

Sprejem v bolnišnico

Bolnika v bolnišnico sprejme zdravnik.
Vsak bolnik mora imeti ob sprejemu v bolnišnico ustrezno napotnico.
Prosimo, da ob prihodu na zdravljenje bolnik s seboj prinese: kartico zdravstvenega zavarovanja, veljavno napotnico in potrebno zdravstveno dokumentacijo (npr. rentgenske slike, izvide, …).

Brez napotnice se bolnika sprejme samo v nujnih primerih, o čemer odloči zdravnik.

Bolniki, ki so tuji državljani, morajo predložiti potni list, kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja ter dokazilo o morebitnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju.

V primeru neurejenega zdravstvenega zavarovanja in/ali neveljavne napotnice bo bolnik obravnavan kot samoplačnik in bo moral opravljene zdravstvene storitve plačati delno ali v celoti sam.

Storitve, ki sodijo v okvir nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, v bolnišnici zagotavljamo v skladu z možnostmi.

Sprejem v porodnišnico

Za sprejem v porodnišnico potrebujete:

  • materinsko knjižico s pripadajočimi izvidi (izvid krvne skupine, izvid testiranja na toxoplazmozo, izvid testiranja na hepatitis B)
  • veljavno napotnico

Administrativni sprejem

Ob prihodu v bolnišnico se registrirajte na vrstomatu.

Za sprejem in obravnavo v nočnem času se zglasite v urgentnem centru.

Predmeti in pripomočki za osebno rabo

Bolniku se ob sprejemu v bolnišnico izroči v uporabo praviloma pižama in halja.

Bolnik v času bivanja v bolnišnici lahko uporablja svoje predmete za osebno uporabo:

  • predmete za osebno higieno (zobno ščetko in zobno pasto, milo, glavnik, ogledalo, brivnik, papirnate robčke, po potrebi škatlico za zobno protezo in pribor za njeno čiščenje,...),
  • copate, kratke nogavice, trenerko,
  • na lastno željo lahko bolnik uporablja svojo spalno srajco ali pižamo, haljo in brisače, pod pogojem, da sam poskrbi za njihovo pranje (npr. jih v pranje izroči svojcem),
  • medicinske pripomočke (slušni aparat, bergle, hojca, invalidski voziček,...), ki naj se jih ob sprejemu označi z nalepko, imenom in priimkom ali kakšno drugo oznako, ki bo onemogočala zamenjavo z bolnišničnimi medicinskimi pripomočki.

Ob sprejemu v bolnišnico se vsi navedeni predmeti zapišejo v obrazec "Seznam obleke in druge bolnikove lastnine", ki ga pacient podpiše.

Vrednostna lastnina, predmeti in denar

Prosimo vas, da v bolnišnico ne prinašate večjih količin denarja in ostale vrednostne lastnine.

Osebje bolnišnice ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali ukradeno lastnino ali denar.
Svojo osebno lastnino med bivanjem v bolnišnici hranite pri sebi. Odgovornost zanjo prevzemate sami.
Bolnišnica odgovarja samo za tiste predmete, ki jih pacient bolnišnici preda v hrambo in varstvo zaposlenemu bolnišnice oz. predmete, ki se hranijo v sefu bolnišnice.

Želimo vam bivanja v naši bolnišnici brez zapletov ter hitrega okrevanja.