Home

Samoplačniške storitve

pacienti

 

Laboratorijska diagnostika

Urnik za samoplačnike: vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 8. in 13. uro.

Informacije o laboratorijskih storitvah daje

ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO na tel. št. + 386 (0)5 33 01 696

Samoplačnik se zglasi na sprejemnem pultu v glavni stavbi bolnišnice od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, kjer se uredi administrativna prijava na storitev.

Za odvzem bioloških vzorcev je potrebno izpolniti laboratorijsko naročilnico. Naročilnica je dostopna na spletni povezavi: Naročilnica za laboratorijske preiskave – SAMOPLAČNIKI ali pa se dobi na sprejemnem pultu ob prijavi.

Ob prijavi se za samoplačniške storitve plača avans.

Samoplačnik se nato zglasi na odvzemnem mestu laboratorija v pritličju glavne stavbe, kjer se opravi odvzem biološkega materiala. Tu od laboratorijskega osebja pridobi tudi informacijo o predvidenem času realizacije izvida.

V primeru večje obremenjenosti laboratorija imajo pacienti SB Nova Gorica prednost pred samoplačniki.

Izvid se prevzame ob dogovorjenem času na sprejemnem pultu v glavni stavbi bolnišnice, kjer se istočasno tu

di poravna preostale finančne obveznosti skladno z veljavnim cenikom.

 

Navodila za odvzem biološkega materiala pacientom so dosegljiva tukaj.

Katalog laboratorijskih preiskav-referenčne vrednosti za otroke

Katalog laboratorijskih preiskav

Katalog laboratorijskih preiskav - interpretacija vrednosti preiskave S-NT-proBNP

 

Cenik samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev

 Cenik samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev

Objavljen samoplačniški cenik je veljaven od 01.05.2023 dalje. Izvajanje samoplačniških  MR storitev  je še v procesu priprave.

Za sedacijo oz. globoko sedacijo na željo bolnika se je potrebno v naprej dogovoriti na tel. št. 05 330 1692.

 

Cenik zaračunavanja stroškov za izdajo zdravstvene dokumentacije

Cenik zaračunavanja stroškov za izdajo zdravstvene dokumentacije