Home

Koristne informacije

pacienti

Čas obiskov in informacij, prinašanje hrane in pijače je v posamezni službi oziroma na oddelku urejeno v skladu z naravo dela službe oziroma oddelka, zato mora bolnik upoštevati navodila zaposlenih bolnišnice v službi oziroma na oddelku, kjer se zdravi.

 

Obiski v bolnišnici

Obvestilo pacientom in njihovim spremljevalcem v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica (26. 5. 2023)

Spoštovani, obveščamo vas, da je od 16. 5. 2023 spremenjen režim obiskov.

Obiski svojcev in bližnjih pri pacientu so dovoljeni brez omejitev v predvidenem času od 15.30 do 16.30 ure.

Obiskovalce prosimo, da upoštevajo urnik obiskov. Obiski izven rednega urnika obiskov so dovoljeni SAMO Z DOVOLILNICO LEČEČEGA ZDRAVNIKA PACIENTA. Na obisk prihajamo zdravi, priporočljiva je uporaba zaščitne maske.

V kolikor je pacient, h kateremu smo namenjeni, nameščen v sobi za izolacijo, upoštevamo navodilo zdravstvenega osebja. Po vstopu v bolnišnico in preden jo zapustimo, si roke razkužimo. Na bolniške postelje ne posedamo in ne odlagamo svojih stvari. Glede prinašanja hrane in pijače se predhodno posvetujemo z zdravstvenim osebjem.

Obvestilo velja do preklica.

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

Direktor zavoda

 

Prehrana

Obroke hrane bomo v bolnišnici postregli v bolniški sobi praviloma v času:

  • zajtrk od 8.15 do 9.15

  • kosilo od 12.00 do 13.15

  • malico od 15.30 do 16.30 (v okviru predpisane diete)

  • večerjo od 18.00 do 19.15

V tem času morajo biti bolniki v bolniški sobi.

Prehrana v bolnišnici je prilagojena potrebam in zdravstvenemu stanju bolnika, zato je prinašanje hrane bolnikom praviloma prepovedano.

Dietno hrano bolniku predpiše zdravnik. Če bolnik nima predpisane posebne diete, mu smejo obiskovalci prinašati hrano samo po predhodnem dovoljenju lečečega zdravnika.

V primeru posebnih želja ali problemov pri sestavi jedilnika bolnika (npr. alergija na hrano, že predpisana dieta, vegatarijanski način prehranjevanja,...) se je potrebno dogovoriti z lečečim zdravnikom, dietetikom ali o tem obvestiti medicinsko sestro v službi oziroma na oddelku.

 

Čas namenjen počitku

Vsem bolnikom je kot del zdravljenja potreben in zagotovljen počitek. Čas med 21.00 uro in 6.00 uro je namenjen počitku, zato mora biti v tem času v bolnišnici mir.

Vhodna vrata bolnišnice so zakljenjena med 22.00 uro in 6.00 uro.

Bolniki, ki nimajo predpisanega strogega mirovanja, morajo biti v bolniški sobi v času:

  • zdravniških vizit,

  • merjenja temperature in opravljanja zdravstvene nege,

  • pregledov in preiskav

  • ter razdeljevanja hrane in zdravil.

Bolnik naj se največ časa zadržuje v bolniški sobi in naj ne hodi po bolnišnici v času, ko bi lahko bolnike motil pri počitku in miru ter zaposlene bolnišnice pri delu.

O odhodu iz službe ali oddelka, kjer se zdravi, mora bolnik vsakokrat obvestiti medicinsko sestro, enako mora bolnik obvestiti medicinsko sestro o odhodu iz bolnišnične stavbe v bolnišnični park.
Bolniki se lahko sprehajajo le v neposredni okolici bolnišnice, zato odhodi izven bolnišničnega teritorija/funkcionalnih prostorov bolnišnice bolnikom niso dovoljeni.

 

Kajenje, uživanje alkoholnih pijač ter drugih prepovedanih psiho-aktivnih substanc

Med zdravljenjem odsvetujemo kajenje, ki je po določilih Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v bolnišnici tudi sicer prepovedano.

Prepoved velja brez izjeme za vse prostore v bolnišnici. Prepoved velja tudi na vsem bolnišničnem teritoriju/funcionalnem zemljišču bolnišnice (park, travniki,...), razen na mestih, kjer se nahajajo stacionarni pepelniki.

Prav tako ni dovoljeno vnašanje in uživanje alkoholnih pijač ter drugih prepovedanih psiho-aktivnih substanc.

Zaposleni bolnišnice lahko obiskovalcem in bolnikom odvzamejo alkoholne pijače, ki jim jih vrnejo ob končanem obisku oziroma pri odpustu bolnika iz bolnišnice.

Zaposleni bolnišnice, ki pri bolniku ali obiskovalcu ugotovi prisotnost drugih prepovedanih psiho-aktivnih substanc, nemudoma pokliče policijo.

 

Red, disciplina in čistoča ter druge pravice in obveznosti

V bolnišnici se trudimo, da bi v vseh prostorih bolnišnice zagotavljali red in čistočo, zato bolnišnične prostore čistimo dnevno. Red in čistoča se zagotavljata tudi v ožji in širši okolici bolnišnice (košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja, vzdrževanje gredic,...)

Prepovedano je vsakršno odmetavanje odpadkov v vseh prostorih bolnišnice, razen v zato določene posode, vse v skladu s predpisi iz področja varstva okolja. Odpadke je potrebno sortirati skladno s določili predpisov iz področja varstva okolja.

S svojim ravnanjem lahko tudi sami bolniki in obiskovalci pripomorejo k čistejšim in bolj urejenim prostorom, zato so v času zdravljenja oziroma obiskov dolžni paziti na čistočo prostorov, opreme in pripomočkov, ki jih uporabljajo.

Po bolniških sobah in drugih prostorih je prepovedano povzročati hrup, kričati ali kako drugače motiti red in mir. V času vizite in izvajanja opravil s strani zaposlenih v bolniški sobi oziroma na oddelku se mobilni telefon, TV, radio – izklopi.

Po bolniških sobah in drugih bolnišničnih prostorih je prepovedano fotografiranje. Izjemoma je dovoljeno fotografiranje v porodnišnici.

V bolnišnici je propovedano igrati karte za denar in druge igre na srečo.

Prinašanje lončnic in rezanega cvetja iz higienskih razlogov ni dovoljeno, je pa v bolnišnični sobi dovoljeno imeti tudi kak predmet, ki je bolniku pri srcu, vendar v okviru možnosti, saj je prostor v bolniških sobah omejen.

 

Dodatna ponudba

V vseh službah oziroma oddelkih je v dnevnih prostorih bolnišnice na voljo televizijski sprejemnik. Televizijski sprejemnik je na voljo le v nekaterih bolniških sobah na oddelku za ginekologijo ter na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo.

Pošto prejmete v bolniško sobo, oddajate pa v poštni nabiralnik, ki se nahaja ob vhodu v kletne prostore glavne stavbe bolnišnice ter ob vhodu v staro stavbo bolnišnice.

Avtomati za kavo, druge tople in hladne napitke ter manjše prigrizke so na polikliniki in v kleti glavne stavbe bolnišnice ter v stari stavbi bolnišnice na lokaciji v Šempetru pri Gorici ter na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori.

 

Bolnišnična kapela

Bolnišnica ima kapelo, v kateri se izvajajo maše in druge verske aktivnosti po urniku, objavljenem na vratih kapele. Ta prostor je tudi sicer na razpolago za bolnike in njihove svojce.
Željo po obisku duhovnika v bolniški sobi bolniki sporočijo zaposlenemu bolnišnice v službi oziroma na oddelku, kjer se zdravijo.

Na željo bolnika ali svojcev zaposleni bolnišnice omogočijo tudi obisk duhovnika katere koli veroizpovedi.