Home

EMG

pacienti
Izvajalci:Aljoša Polenčič, dr. med., spec. nevrologije
Nina Ozimic,dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Sreda in Četrtek od 09:00 do 14:00
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan od 08:00 do 13:00

osebno

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006
Stavba: 
Stara stavba-Pritličje