Home

NEVROLOŠKA AMBULANTA (VZS:1026P,1026K)

pacienti
Izvajalec:Gorazd Klanjšček, dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Torek od 09:00 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalec:Aljoša Polenčič, dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Vsaka druga sreda od 09:00 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalka:Nina Ozimic, dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Vsak drugi četrtek od 09:00 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalec:dr. Denis Perko, dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Vsak drugi petek od 09:00 do 15:00
Malica:30 minut
Izvajalka:Petja Obreza, dr. med., spec. nevrologije
Urnik:Vsak drugi petek od 9.00 do 15:00
Malica:30 minut
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan

osebno

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006
Stavba: 
Stara stavba - pritličje