Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Anesteziološka služba

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe

Jan Petrinja, dr.med., spec.anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine Pooblastilo za vodenje Anesteziološke službe.

Telefon: /
E-pošta: jan.petrinja@bolnisnica-go.si
   
Glavni medicinski tehnik Matjaž Ferfolja, dipl.zn.
Telefon: 05 330 1144
E-pošta: matjaz.ferfolja@bolnisnica-go.si
Opis

Oddelek za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino pokriva naslednja delovna področja:

  • anesteziološka dejavnost,
  • intenzivna dejavnost operativnih strok,
  • specialistična ambulantna dejavnost,
  • vodenje porodne analgezije,
  • reanimacijska dejavnost,
  • dejavnost na področju preskrbe s človeškimi tkivi in organi..

Specialistična anesteziološka ambulanta deluje 3x tedensko, specialistična ambulanta za terapijo bolečine pa deluje 1 x tedensko.

Navodila

Informacije o anesteziji za pacienta in njegove svojce.