Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Pediatrična služba

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe Gregor Nemec, dr. med., spec.pediatrije
Telefon: 05 330 1116
E-pošta: gregor.nemec@bolnisnica-go.si
   
Glavni medicinski zdravstvenik Matej Celin, dipl.zn.
Telefon: 05 330 1800
E-pošta: matej.celin@bolnisnica-go.si
Opis

Pediatrična služba zagotavlja sekundarno zdravstveno obravnavo regionalne pediatrične populacije (goriške regije). Delo pediatrične službe je razdeljeno na bolnišnično in ambulantno dejavnost.

Bolnišnična dejavnost obsega Odsek za nedonošenčke in bolne novorojenčke, ki zagotavlja bolnišnično oskrbo otrok do 28. dneva starosti, ter Oddelek za otroške bolezni, ki zagotavlja hospitalno oskrbo bolnih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti. Letno sprejmemo in bolnišnično oskrbimo okvirno 2000 otrok.  V obeh enotah omogočamo sobivanje staršev ob otroku in njihovo aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja.

Ambulantna dejavnost  obsega:

  • urgentno,
  • pulmološko,
  • nefrološko,
  • alergološko,
  • kardiološko,
  • gastroenterološko in
  • neonatalno specialistično obravnavo.

Letno opravimo skoraj 6000  ambulantnih pregledov.

V sklopu ambulantne in bolnišnične obravnave potekajo tudi:

  • Ultrazvočna (UZ glave novorojenčkov, ščitnice, prsnega koša in srca, trebušnih organov, kolkov in drugih večjih sklepov)
  • funkcionalna (spirometrija, FENO, ABPM, EKG Holter) in 
  • endoskopska diagnostika zgornjih prebavil.

Zdravniki pediatrične službe zagotavljajo neprekinjeno, 24 urno prisotnost pediatra za celotno regijo. Opravljajo tudi vsakodnevno delo v porodnišnici in konziliarno dejavnost na oddelkih operativnih strok.

Zaposleni v Pediatrični službi si prizadevajo za strokovno optimalno delo, kontinuirano izobraževanje kadra, uveljavljanje novih praks, sodobnih metod obravnave in zdravljenja otrok.

Navodila