Home

Urgentni center

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik Urgentnega centra Erik Sedevčič, dr.med., spec.splošne kirurgije
Telefon: 05 330 1000
E-pošta: erik.sedevcic@bolnisnica-go.si
   
Koordinator ZN v Urgentnem centru Anja Kompara, dipl.m.s.
Telefon: (0) 5 330 1000
E-pošta: anja.kompara@bolnisnica-go.si
Opis

Urgentni center Nova Gorica predstavlja osrednji in največji regijski center, specializiran za opravljanje urgentne zdravstvene dejavnosti na področju zagotavljanja nujne medicinske pomoči, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev 24 ur na dan, vse dni v letu.

Urgentni center Nova Gorica je organiziran v pet osnovnih enot:

 • Enoto za hitre preglede,
 • Enoto za bolezni,
 • Enoto za poškodbe,
 • Enoto za administrativni sprejem in triažo ter
 • Enoto za opazovanje in nadzor.

Obravnavo vseh urgentnih pacientov na sekundarni bolnišnični ravni neprekinjeno zagotavljamo na področjih:

 • urgentne medicine,
 • splošne kirurgije,
 • splošne internistične medicine,
 • pediatrije,
 • ginekologije,
 • porodništva in 
 • anesteziologije.

Pri tem imamo na voljo stalno dostopne vse urgentne laboratorijske preiskave krvi in urina ter vse moderne urgentne radiološke diagnostične in terapevtske preiskave s pomočjo klasičnega rentgenskega aparata, ultrazvoka in CT. Urgentni center je opremljen z vsemi najsodobnejšimi aparaturami in tehničnimi pripomočki, ki se potrebujejo za obravnavo urgentnih pacientov po najvišjih standardih medicinske stroke. 

V Urgentnem centru Nova Gorica so za obravnavo urgentnih stanj neprekinjeno prisotni specialisti kirurških strok, specialisti internističnih strok, specialisti za urgentno medicino, specialisti za pediatrijo, specialisti za ginekologijo in porodništvo ter specialisti za anesteziologijo in reanimatologijo. Med rednim delovnim časom - ob delovnikih med 9.00 in 15.00 uro - so dostopni tudi ostali bolnišnični specialisti, in sicer s področja otorinolaringologije, urologije, nevrologije, oftalmologije in ortopedije.

Poleg zagotavljanja neprekinjene oskrbe urgentnih pacientov je Urgentni center Nova Gorica usposobljen tudi za organizacijo in koordinacijo ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah.