Home

Oddelek za radiologijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnika oddelka /
Telefon: 05 330 1062
E-pošta: /
   
Glavni radiološki inženir Matjaž Sulič, dipl.inž.rad. – v.d. glavnega radiološkega inženirja
Telefon: 05 330 1051
E-pošta:

matjaz.sulic@bolnisnica-go.si

 

Za naročanje: na radiološke preiskave se lahko naročite na spletni strani ali po telefonu. Več na bolnišnični spletni strani pod zavihkom naročanje.

Za pridobitev obstoječih radioloških preiskav kontaktirajte: dokumentacija@bolnisnica-go.si

 

Opis

Oddelek za radiologijo v Splošni bolnišnici Nova Gorica je diagnostično-terapevtski oddelek, ki nudi kvalitetno obravnavo bolnikom v regiji in izven nje.

Na oddelku izvajamo diagnostične radiološke preiskave in intervencijske radiološke posege.

Diagnostična radiologija:

Na oddelku za radiologijo opravljamo diagnostična slikanja vseh organskih sistemov z vsemi radiološkimi modalitetami: klasična rentgenska slikanja, ultrazvočne preiskave, računalniško tomografska slikanja (CT) in magnetnoresonančna slikanja (MR). Izvajamo tudi specialne preiskave (npr. kontrastne UZ preiskave jeter, ledvic itn., CT kolonografijo, …)

V sodelovanju z oddelkom za ginekologijo izvajamo diagnostiko bolezni dojk (slikovno in invazivno), hkrati pa izvajamo državni presejalni program raka dojk (DORA).

Radiologi sodelujemo na 5 interdisplinarnih konzilijih, na katerih obravnavamo najtežje bolnike nefrološko-urološkega področja, gastroenterološko-abdominalno kirurškega področja, angiološko-angio-kirurškega področja, področja bolezni dojk in kirurško nefrološkega področja pri dializnih pacientih.

Intervencijska radiologija:

Interventni radiologi redno izvajamo najrazličnejše invazivne posege, tako vaskularne (diagnostične angiografije arterij in ven arterij okončin, visceralnih organov, perkutane transluminalne angioplastike z balonskimi dilatacijami in vstavitvami žilnih opornic, embolizacije arterij in ven), kot nevaskularne (punkcije in biopsije najrazličnejših organov, drenaže vnetnih kolekcij, vstavitve perkutanih nefrostom itn.). Posege izvajamo diaskopsko (RTG) in UZ vodeno.

Vsa slikanja in izvidi diagnostičnih in terapevtskih slikovnih postopkov so v digitalizirani obliki in na ta način ves čas dostopni klinikom v postopku diagnostične in terapevtske obravnave njihovih bolnikov. Z vključitvijo v informacijsko rešitev teleradiologije pa nudimo dostop tudi klinikom drugih bolnišnic, da dostopajo do preiskav, ki so jih pri nas opravili njihovi bolniki.

Navodila