Home

Oddelek za ortopedijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik oddelka Primož Humar, dr.med., spec.ortopedske kirurgije
Telefon: 05 330 1370
E-pošta: primoz.humar@bolnisnica-go.si
   
Odgovorni medicinski tehnik oddelka Marko Malič, dipl.zn.
Telefon: 5 330 1364
E-pošta: marko.malic@bolnisnica-go.si
Opis

Dejavnost ortopedije v naši ustanovi obsega:

- ortopedsko ambulanto

- operativno dejavnost:

  • TEP (totalna endoproteza) kolka,
  • TEP (totalna endoprtoteza) in PEP (parcialna endoproteza) kolena,
  • Revizije TEP kolka in kolena
  • artroskopske operacije (predvsem koleno)
  • operacije na stopalu (pri odraslih).

V naši ustanovi ne izvajamo operacij na hrbtenici in operacij kostnih tumorjev.

Navodila