Home

Oddelek za patološko morfologijo

zdravstvena-dejavnost
Vodja oddelka Iztok Kos, dr.med., spec.patološke anatomije
Telefon: 5 330 1380
E-pošta: iztok.kos@bolnisnica-go.si