Home

Strokovni svet zavoda

bolnisnica

Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor zavoda, pomočnik direktorja zavoda za področje zdravstvene nege, predstojniki medicinskih služb in oddelkov ter predstavnik skupnih medicinskih služb, ki ga imenuje direktor zavoda.