Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Zadovoljstvo pacientov

bolnisnica

V splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti naših storitev. Zadovoljstvo pacientov je eden izmed kazalnikov stopnje kakovosti v zdravstveni organizaciji. Poznavanje in spremljanje zadovoljstva pa nam je v pomoč pri načrtovanju izboljšav delovnih procesov.

Merjenje zadovoljstva omogoča pacientom izraziti svoje mnenje, podati predloge za izboljšave ter tako vplivati na zdravstveno oskrbo.

S tem namenom v bolnišnici sistematično spremljamo zadovoljtvo pacientov z uporabo namenskih vprašalnikov, rezultate pa si lahko ogledate tukaj: