Home

E-naročanje

pacienti

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarni in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice.

 

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se pacient lahko naroči na enega izmed naslednjih načinov:

- pacienta lahko naroči zdravnik, ki je elektronsko napotnico izdal

- pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/

- če se naročate preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si in na napotnici nimate napisane vaše telefonske številke, nas prosim pokličite, ker v primeru, da ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika nepričakovano odpade, vas ne moremo pravočasno o tem obvestiti.

- pacient se lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih le-ta omogoča (osebno, telefonsko, elektronska pošta)

 

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta.

 

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbere specialista kjerkoli v Sloveniji.