Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Uresničevanje pravice volivcev - Podpora pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

aktualno

V zavod smo prejeli obvestilo Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo št. 040-5/2020/5 (1322-04) z dne 14. 9. 2020 ter št. 040-5/2020/4 (1322-04) z dne 14. 9. 2020 s prilogami, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času zbiranja podpisov volivcev v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti. Imenovali smo tudi pooblaščeno osebo, ki bo v zavodu preverjala identiteto volivca.