Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Obvestilo o režimu obiskov v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

aktualno

 SPOROČILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da so v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica z 12. 7. 2021 ponovno dovoljeni obiski, vendar z določenimi omejitvami.

Obiski so do nadaljnjega možni vsak dan med 14.30 in 15.00. V tem času je pri pacientu dovoljen 15-minutni obisk ene zdrave osebe.

Obiskovalec mora pri vstopu v bolnišnico predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (potrdilo o prebolevnosti, potrdilo o cepljenju, potrdilo o testiranju PCR, ki ni starejše od 72 ur, ali potrdilo o testiranju HAG, ki ni starejše od 48 ur).

V Porodnišnici je dovoljen obisk ene zdrave osebe v času med 14.30 in 15.00 ob izpolnjevanju pogoja PCT, prav tako je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu.

Na Oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša oziroma skrbnika ob hospitaliziranem otroku in ob izpolnjevanju pogoja PCT. Starši oziroma skrbniki se lahko čez dan menjajo v dogovoru z oddelčnim osebjem. Dodatno je v času med 14.30 in 15.00 ob izpolnjevanju pogoja PCT dovoljen obisk še ene zdrave odrasle osebe ob hospitaliziranem otroku.

V Enoti za intenzivno terapijo velja režim obiskov kot pred epidemijo, vendar je dovoljen le 15-minutni obisk ene zdrave osebe, ki izpolnjuje pogoj PCT, po predhodnem dogovoru z osebjem Enote za intenzivno terapijo.

Na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora v paviljonu številka 1 (otroci) velja režim obiskov kot pred epidemijo, vendar se število obiskovalcev zmanjša na eno zdravo odraslo osebo pri hospitaliziranem otroku. Obisk je možen ob izpolnjevanju pogoja PCT in po predhodnem dogovoru z oddelčnim osebjem. V paviljonu številka 2 (odrasli) je ob izpolnjevanju pogoja PCT dovoljen 15-minutni obisk ene zdrave osebe med 14.30 in 15.00.

Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, nositi morajo pravilno nameščeno zaščitno masko, pred vstopom v bolnišnico si morajo razkužiti roke in predložiti potrdilo PCT, spoštovati morajo medosebno razdaljo ter upoštevati priporočila NIJZ in navodila zdravstvenega osebja.

Le z doslednim upoštevanjem zgoraj zapisanega in navodil bolnišničnega osebja nam boste pomagali pri obvladovanju širjenja okužb, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.