Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

skrita_stran

logotip EU skladi

 

Namen operacije

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

 

Glavni cilj

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.

 

Drugi cilji

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

 

Vrednost sredstev

Vrednost sredstev iz pogodbe med Ministrstvom za zdravje in Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica znaša 939.837,00 EUR.