Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Uresničevanje volilne pravice volivcev, ki bodo na dan ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike (13.11.2022) in na dan glasovanja o treh zakonodajnih referendumih (27.11.2022) v bolnišnici

aktualno

V zavod smo prejeli obvestilo Ministrstva za zdravje s priloženim dopisom Državne volilne komisije z dne 25.10.2022, št. 041-57/2022-70 s prilogo, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času volitev v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti.