Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Uresničevanje volilne pravice volivcev, ki bodo na dan izvedbe lokalnih volitev v Mestni občini Nova Gorica dne 20.11.2022, v bolnišnici

aktualno

V zavod smo prejeli dopis Mestne občine Nova Gorica, št. 041-2/2022-729 z dne 02.11.2022 s prilogo, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času volitev v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti.