Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Razkužila

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
200-9 /2023
Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN003194/2023-B01
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
10/07/2023 do 10:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
20/06/2023 do 12:00 ure
Javno odpiranje ponudb: 
10/07/2023 - 12:00

28.06.2023: Naročnik objavlja čistopis dokumentov:

-Navodila za izdelavo ponudbe in

-Okvirni sporazum.