Home

Objavljeni postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo – evidenčni postopki

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Kanila intravenozna,sistemi infuzijski in transfuzijski

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
200- 19/2023
Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN005427/2023-B01
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
25/09/2023 do 10:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
06/09/2023 do 12:00 ure
Javno odpiranje ponudb: 
25/09/2023 - 12:00