Home

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov

pacienti

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

 

A. Splošna bolnišnica v Šempetru:

 

1. Centralno naročanje:

Irena Vodopivec

Fani Velikonja

Stanislava Birsa

Erika Mihelj, dipl.fiziot.

 

2. Oddelek za radiologijo:

Nives Kovačič, sms

 

3. EEG laboratorij

Petra Komjanc Kompare, dipl.m.s.

Duška Kraševec Cigoj, dipl. del. ter.

 

4. Okulistika

Katarina Brodar

Špela Črnigoj, dipl.m.s.

 

B. Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori:

Leonora Zorn, sms

Lilijana Remec, dipl.m.s.