Home

Bolnišnični delovni dan

pacienti

Bolnišnični delovni dan zaposlenih in bolnikov je z manjšimi odstopanji enak v vseh službah in oddelkih. Bolniki in obiskovalci morajo v bolnišnici upoštevati razpored dnevnih obveznosti v službi oziroma oddelku, ki je praviloma tak:

  • od 6.30 do 6.45 ure ali od 7.00 do 7.15 ure predaja službe nočne izmene dopoldanski izmeni,
  • od 7.15 ure dalje ure zdravstvene nege bolnikov, zajtrk, dopoldanska vizita, preiskave, pregledi, terapevtski postopki, operacije, kosilo,
  • od 14.30 do 14.45 ure predaja službe dopoldanske izmene popoldanski, popoldanski počitek,
  • obiski po razporedu,
  • po 16.00 uri popoldanska vizita, zdravstvena nega bolnikov, večerja,
  • od 21.00 ure dalje nočni počitek.