Home

Strokovna javnost

bolnisnica

Zdravstvena dejavnost je temeljnega pomena za ohranjanje zdravja. Zaposleni v bolnišnici se zavedamo, da je kakovost storitev v veliki meri odvisna od interakcije med izvajalci zdravstvenih storitev in uporabniki le teh.

Boljša kot je ta interakcija, boljši je lahko rezultat oziroma kakovost izvedene storitve. Prav zaradi tega se velikokrat izpostavlja pomembnost izobraževanja tako ponudnika kot tudi uporabnika določene storitve.

Ker se pogosto soočamo z reševanji problemov, med katerimi so lahko tudi problemi zdravstvene narave, smo z namenom ozaveščanja tako cenjenih uporabnikov naših storitev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti, strokovno javnost razdelili na več področij, ki prinašajo potrebne informacije:

- izobraževanja v bolnišnici
- strokovni članki/prispevki
- raziskovalna dejavnost
- priporočila
- prostovoljstvo
- strokovni izpiti