Home

Stroškovnik in cenik posredovanja informacij javnega značaja

bolnisnica

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se zaračuna stroške v skladu s Cenikom. Prosilcu se posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi v zavodu razpolagamo. Če se informacija javnega značaja nahaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki in v zavodu razpolagamo s tehnološkimi zmogljivostmi za potrebno pretvorbo, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu bomo v zavodu zaračunali materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali pretvorbe fizične oblike v elektronsko obliko skladno z navedenim cenikom.