Home

Direktor zavoda

bolnisnica

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor zavoda
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

Telefon: (05) 330 1100
Faks:      (05) 330 1057
E-pošta: tajnistvo@bolnisnica-go.si